HEMEL PRIRODNA KOZMETIKA

Mnogima od vas ovaj sajt može da izgleda kao još jedan u mnoštvu sličnih prezentacija kozmetičkih proizvoda, kakve ste već nebrojeno puta imali prilike da razgledate. Razliku predstavlja suština poslovne filozofije naše kompanije. Ono što nas izdvaja od onih koji u laboratorijama stvaraju sintetičke zamene za sirovine iz prirode, je sledeće:

Hemelovi preparati se sastoje od isključivo prirodnih, lekovitih darova livada, šuma i košnica!

Primarna, najzastupljenija komponenta gotovo svih kozmetičkih proizvoda je voda (80-90%). Kada je čista i sveža, voda je izvor zdravlja, ali i najpogodnija sredina za razvoj bakterija i drugih štetnih mikroorganizama, koji mogu da izmene njena lekovita svojstva i učine je opasnom po zdravlje. Zato se u vodu koju pijemo dodaje hlor, zato voda koja se daje bebama mora biti prokuvana i zato kozmetički proizvodi koji sadrže vodu moraju sadržati i različite sintetičke konzervanse i druge hemikalije, čiji je zadatak da unište sve mikroorganizme koji bi potencijalno mogli da dovedu do kvarenja proizvoda. To je, naravno, dobro za proizvod, ali ne i za organizam u kojem se svi ti otrovi nagomilavaju i talože.

Proizvodi koji sadrže vodu, pored konzervanasa, imaju u sebi i razne vrste emulgatora, koji omogućavaju sjedinjavanje vode sa ostalim, „masnim“ komponentama. Na etiketama su obeleženi kao trocifreni brojevi sa slovom E ispred, a Svetska Zdravstvena Organizacija svake godine proširuje spisak onih koji su zabranjeni za korišćenje, jer su ocenjeni kao nebezbedni za zdravlje ljudi. Hemelovi preparati ne sadrže vodu, samim tim nema potrebe za bilo kojim hemijskim supstancama.